szpz.info Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravni?kem dru?vu - SZPZ - Prva stran

szpz.info
Title: Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravni?kem dru?vu - SZPZ - Prva stran
Keywords: antibiotiki,antibioti?no zdravljenje,antibioticno zdravljenje,smotrna raba,infekcijske bolezni,Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravni?kem dru?tvu, SZPZ, Mikrobi, Zdravni?ko dru?t...
Description: Protimikrobna zdravila so pomemben mejnik v zgodovini medicine, saj danes pre?ivi ve?ina bolnikov s plju?nico, bakterijskim meningitisom ali sepso. Omogo?ila so razvoj medicine, saj zmanj?ujejo nevarnost oku?b bolnikov po zahtevnih operacijah in pri razli?nih oblikah imunske oslabelosti. Danes so p...
szpz.info is ranked 19863490 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,478. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. szpz.info has 43% seo score.

szpz.info Information

Website / Domain: szpz.info
Website IP Address: 212.44.106.210
Domain DNS Server: ns22.domenca.com,ns11.domenca.com

szpz.info Rank

Alexa Rank: 19863490
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

szpz.info Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,478
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue $450
Yearly Revenue: $5,478
Daily Unique Visitors 1,381
Monthly Unique Visitors: 41,430
Yearly Unique Visitors: 504,065

szpz.info WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=600
Content-Type text/html
Date Fri, 05 Aug 2016 01:16:20 GMT
Server Apache

szpz.info Keywords accounting

Keyword Count Percentage
antibiotiki 0 0.00%
antibioti?no zdravljenje 0 0.00%
antibioticno zdravljenje 0 0.00%
smotrna raba 0 0.00%
infekcijske bolezni 0 0.00%
Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravni?kem dru?tvu 0 0.00%
SZPZ 1 0.17%
Mikrobi 0 0.00%
Zdravni?ko dru?t... 0 0.00%

szpz.info Traffic Sources Chart

szpz.info Similar Website

Domain Site Title

szpz.info Alexa Rank History Chart

szpz.info aleax

szpz.info Html To Plain Text

Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravni?kem dru?vu - SZPZ - Prva stran Prva stran Prva stran Kdo smo Dokumenti sekcije Novice Izobra?evanje Povezave Kontakt Spo?tovana kolegica, spo?tovani kolega! Protimikrobna zdravila so pomemben mejnik v zgodovini medicine, saj danes pre?ivi ve?ina bolnikov s plju?nico, bakterijskim meningitisom ali sepso. Omogo?ila so razvoj medicine, saj zmanj?ujejo nevarnost oku?b bolnikov po zahtevnih operacijah in pri razli?nih oblikah imunske oslabelosti. Danes so protimikrobna zdravila neizogibni del zdravljenja bolnikov z rakom, bolnikov po presaditvah in ?e mnogih drugih. Razvoj protivirusnih zdravil danes spreminja epidemiolo?ko sliko aidsa in virusnega hepatitisa. Protimikrobna zdravila se v marsi?em razlikujejo od drugih zdravil. Ne popravljajo ?napak? v organizmu, zaradi katerih se je razvila bolezen, ampak delujejo na na?e naravne sovra?nike, ki so patogeni mikroorganizmi. Zato moramo pri njihovi uporabi upo?tevati ne le ?loveka kot gostitelja, ampak na?in zdravljenja prilagoditi tudi mikroorganizmu. Ustrezno in smotrno protimikrobno zdravljenje je tisto, s katerim bolnika hitro in u?inkovito pozdravimo, mu ne povzro?imo dodatnega trpljenja zaradi stranskih u?inkov, obenem pa ohranimo pre?ivele mikroorganizme nedotaknjene, da so ?e vedno dobro ob?utljivi za protimikrobna zdravila, ko jih bomo spet potrebovali. ?tevilna protimikrobna zdravila z razli?nimi tar?nimi mikroorganizmi, razli?nimi mehanizmi delovanja in razli?nimi vplivi na razvoj odpornosti predstavljajo zajeten kos medicinskega znanja. ?e temu dodamo ?e razli?ne pristope pri diagnosticiranju in zdravljenju oku?b, smotrno rabo protimikrobnih zdravil pri ambulantnih bolnikih, v bolni?nici, pristope k spremljanju porabe protimikrobnih zdravil in spremljanju odpornosti mikroorganizmov in podobno, smo pri?a kar posebnemu medicinskemu poglavju, ?e ne ?e kar stroki, ki zahteva posebej izobra?ene in usposobljene strokovnjake. Protimikrobna zdravila lahko imenujemo tudi ?socialna? zdravila. Njihova uporaba je zelo ?iroka, saj jih predpisujejo zdravniki skoraj vseh specialnosti. Tudi odpornost, ki jo ustvarjajo, ima ?socialno? razse?nost, kajti odporni mikroorganizmi ali genetski zapisi odpornosti se ?irijo med ljudmi ne glede na socialne ali geografske meje. prof. dr. Bojana Beovi?, dr. med (c) Sekcija za protimikrobno zdravljenje 2011

szpz.info Whois

Domain Name: SZPZ.INFO
Domain ID: D34943653-LRMS
WHOIS Server:
Referral URL: www.tucows.com
Updated Date: 2015-08-11T21:21:22Z
Creation Date: 2010-10-07T11:35:14Z
Registry Expiry Date: 2020-10-07T11:35:14Z
Sponsoring Registrar: Tucows Domains Inc.
Sponsoring Registrar IANA ID: 69
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registrant ID: tuNciGk2xyryLV99
Registrant Name: Martin Breskvar
Registrant Organization: Personal use
Registrant Street: Dolinskova ulica 8
Registrant City: Ljubljana
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 1000
Registrant Country: SI
Registrant Phone: +386.41748639
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: martin.breskvar@dzr.si
Admin ID: tuAmWUUb0bXzZmgn
Admin Name: Martin Breskvar
Admin Organization: Personal use
Admin Street: Dolinskova ulica 8
Admin City: Ljubljana
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 1000
Admin Country: SI
Admin Phone: +386.41748639
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: martin.breskvar@dzr.si
Tech ID: tuFtuH3BPZwdtOjb
Tech Name: Martin Breskvar
Tech Organization: Personal use
Tech Street: Dolinskova ulica 8
Tech City: Ljubljana
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 1000
Tech Country: SI
Tech Phone: +386.41748639
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: martin.breskvar@dzr.si
Billing ID: tu3IXByO2zV3O0Wv
Billing Name: Martin Breskvar
Billing Organization: Personal use
Billing Street: Dolinskova ulica 8
Billing City: Ljubljana
Billing State/Province:
Billing Postal Code: 1000
Billing Country: SI
Billing Phone: +386.41748639
Billing Phone Ext:
Billing Fax:
Billing Fax Ext:
Billing Email: martin.breskvar@dzr.si
Name Server: NS11.DOMENCA.COM
Name Server: NS22.DOMENCA.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2016-06-01T05:15:20Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Access to AFILIAS WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Afilias registry database. The data in this record is provided by Afilias Limited for informational purposes only, and Afilias does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Afilias reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy